Před bigbítem…

Andy navštěvoval Lidovou školu umění, kde se učil hrát na housle, ve druhém cyklu si přibral i obligátní klavír. Pak ale ve Štěkni, odkud pocházela jeho matka, uviděl svého bratrance Zdeňka hrát na kytaru a na vlastní oči uviděl účinek na přítomná děvčata. Bylo rozhodnuto, další nástroj bude kytara. Ta první byla španělka po mamince a první zvládnutá píseň? Andulko, mé dítě!